Co jsou vlastně mikroplasty a jsou škodlivé?

14.03.2021

Mikroplasty, jak název napovídá, jsou malé plastové částice. Oficiálně jsou definovány jako plasty menší než pět milimetrů (0,2 palce) v průměru - menší průměr než standardní perla použitá v klenotnictví. Existují dvě kategorie mikroplastů: primární a sekundární.

Primární mikroplasty jsou drobné částice určené pro komerční použití, jako je kosmetika, textilní průmysl či rybářství. Sekundární mikroplasty jsou částice, které vznikají rozpadem větších plastových předmětů, jako jsou PET láhve. Tento rozpad je způsoben vystavením faktorům prostředí, zejména slunečnímu záření a vlnám oceánu.

Problém mikroplastů spočívá v tom, že - stejně jako plastové předměty jakékoli velikosti - se snadno nerozkládají na neškodné molekuly. Rozklad plastů může trvat stovky nebo tisíce let - a mezitím pomalu způsobují katastrofu v životním prostředí. Na plážích jsou mikroplasty viditelné jako drobné různobarevné plastové kousky v písku. V oceánech jsou mikroplastová znečištění často konzumována mořskými živočichy.

Některé z těchto znečištění životního prostředí pocházejí z odhazování odpadů, ale hodně je výsledkem bouří, odtoku vody a větrů, které do našich oceánů přenášejí plast - jak neporušené předměty, tak mikroplasty. Plasty na jedno použití - plastové předměty, které mají být použity pouze jednou a poté vyřazeny, například brčka - jsou primárním zdrojem sekundárních plastů v životním prostředí.

Mikroplasty byly detekovány v mořských organismech od planktonu po velryby, v komerčních mořských plodech a dokonce i v pitné vodě. Je znepokojivé, že standardní zařízení na úpravu vody nemohou odstranit všechny stopy mikroplastů. Aby to bylo ještě komplikovanější, mohou se mikroplasty v oceánu vázat na jiné škodlivé chemikálie předtím, než je pohltí mořské organismy.

Vědci si stále nejsou jisti, zda jsou spotřebované mikroplasty škodlivé pro zdraví lidí nebo zvířat - a pokud ano, jaká konkrétní nebezpečí mohou představovat. Přesto mnoho zemí podniká kroky ke snížení mikroplastů v životním prostředí. Rezoluce OSN z roku 2017 diskutovala o mikroplastech a potřebě předpisů ke snížení tohoto rizika pro naše oceány, divokou zvěř a lidské zdraví.

Informace byly převzaty z článku https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/microplastics/