Deforestace - co to je a proč jsme díky ní v nebezpečí?

14.03.2021

Svět se snaží zpomalit tempo změny klimatu, chránit divokou zvěř a podporovat miliardy lidí. Stromy nevyhnutelně drží hlavní část odpovědi na otázky jak toho dosáhnout. Hromadné ničení stromů - odlesňování - přesto pokračuje. Lidé ve velkém obětují dlouhodobé výhody stojících stromů pro krátkodobý zisk.

Lesy stále pokrývají asi 30 procent rozlohy světa, ale mizí znepokojivou rychlostí. V letech 1990 až 2016 svět podle Světové banky ztratil 1,3 milionu čtverečních kilometrů lesa - oblast větší než Jihoafrická republika. Od té doby, co lidé začali kácení lesů, bylo podle studie z roku 2015 v časopise Nature vykáceno 46 procent stromů. Asi 17 procent amazonského deštného pralesa bylo zničeno za posledních 5é let a ztráty v poslední době rostou .

Stromy potřebujeme z různých důvodů, v neposlední řadě proto, že absorbují nejen oxid uhličitý, který vydechujeme, ale také skleníkové plyny zachycující teplo, které lidské činnosti emitují. Jak tyto plyny vstupují do atmosféry, globální oteplování se zhoršuje, což je trend, který nyní vědci spojují se změnou klimatu. Samotná existence tropických stromů může podle jednoho odhadu zmírnit změnu teploty v příštím desetiletí o 23 procent. To je navíc třeba ke splnění cílů stanovených v Pařížské dohodě z roku 2015 .

Příčiny odlesňování

Zemědělství, pastva hospodářských zvířat, těžba a vrtání dohromady tvoří více než polovinu veškerého odlesňování . Zbytek tvoří lesnické postupy, požáry a v malé části i urbanizace. V Malajsii a Indonésii se kácejí lesy, aby se uvolnila cesta pro produkci palmového oleje, který najdete ve všem, od šamponu po slané kýty . V Amazonii jsou klíčovými viníky chov dobytka a farmy - zejména sójové plantáže. Těžařské operace, které zajišťují světové produkty ze dřeva a papíru, mají na svědomí každoročně nespočet stromů. Dřevorubci (někteří jednají nelegálně) také stavějí silnice pro přístup ke stále vzdálenějším lesům - což vede k dalšímu odlesňování. Lesy jsou také káceny v důsledku rostoucího rozrůstání měst.

Ne všechno odlesňování je úmyslné. Některé jsou způsobeny kombinací lidských a přírodních faktorů, jako jsou požáry a nadměrná pastva, které mohou bránit růstu mladých stromů. V poslední době byl tento problém zřetelný například na Sibiři či v Austrálii, kde požáry zdevastovaly obrovská území.

Proč důležité zabránit deforestaci a co lze udělat

Odlesňování má vliv na lidi a zvířata v zasažených oblastech, ale i na širší svět. Přibližně 250 milionů lidí žijících v lesních a savanových oblastech závisí na tropických pralesech¨. Jsou jejich živobytí i příjem - mnoho z nich patří k chudým na venkově. Osmdesát procent suchozemských živočichů a rostlin žije v lesích a odlesňování ohrožuje druhy včetně orangutana, tygra sumaterského a mnoha druhů ptáků. Odstraňování stromů zbavuje les jeho vrchlíku, který během dne blokuje sluneční paprsky a v noci udržuje teplo. Toto narušení vede k extrémnějším výkyvům teplot, které mohou být škodlivé pro rostliny a zvířata.

Účinky odlesňování však dosahují mnohem dál. Například jihoamerický deštný prales ovlivňuje regionální a možná i globální vodní cykly a je klíčem k zásobování vodou v brazilských městech a sousedních zemích. Amazonka vlastně pomáhá dodávat vodu některým chovatelům sóji a farmářům hovězího masa, kteří čistí les. Ztráta čisté vody a biologické rozmanitosti ze všech lesů by mohla mít mnoho dalších účinků, které nemůžeme předvídat, dotýká se dokonce i vašeho ranního šálku kávy.

Pokud jde o změnu klimatu, kácení stromů přidává do ovzduší oxid uhličitý a odstraňuje schopnost absorbovat stávající oxid uhličitý. Pokud by tropické odlesňování bylo státem, podle Světového institutu zdrojů by se umístil na třetím místě v emisích ekvivalentu oxidu uhličitého, za Čínou a USA

Čísla jsou ponurá, ale mnoho ochránců přírody mají naději. Probíhá hnutí za zachování stávajících lesních ekosystémů a obnovení ztraceného pokryvu stromů. Organizace a aktivisté pracují na boji proti nelegální těžbě a těžbě dřeva - například National Geographic Explorer Topher White přišel s cestou, jak pomocí recyklovaných mobilních telefonů monitorovat motorové pily. Obyvatelé v Tanzanii vysadili na svém malém ostrově za deset let více než 2 miliony stromů, jejichž cílem je napravit předchozí škody.

Pro spotřebitele je to nejmenší, jak pomoci, zkoumat produkty a maso, které kupujete, a pokud je to možné, hledat udržitelné výrobky a služby. Neziskové skupiny, jako je Forest Stewardship Council a Rainforest Alliance, certifikují produkty, které považují za udržitelné, zatímco World Wildlife Fund má certifikace pro palmový olej.

Informace z článku pocházejí z https://www.nationalgeographic.com/environment/article/deforestation