sk-Změna klimatu - proč jsou taková vedra?

04.03.2021

Aneb proč se naše klima mění? A je to vůbec pravda? 

Na základě dat mezinárodních institucí jako OSN, EU nebo WWF i na základě dat předních vědeckých institucí jako NASA není pochyb o výrazných změnách klimatu. Výzkum devíti desítek vědců potvrdil například zvýšení globální teploty téměř o jeden stupeň od roku 1880 a prognózu dalšího zvyšování až o dva stupně do konce století při současném stavu. Tyto změny byly tak dlouho přehlíženy, že cíle Pařízské klimatické dohody z roku 2015 lze nyní naplnit jen pomocí rychlých a dalekosáhlých změn v různých oblastech společnosti. To je závěr Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu IPCC.

Dopad lidské činnosti se neustále stupňuje. Rok od roku se zvedají průměrné teploty, zvyšuje se vytěžený objem deštných pralesů nebo se ještě intenzivněji a ve větším množství chovají hospodářská zvířata. [1] 

A co za to tedy může?

Je to především CO2 , který může za 63% globálního oteplování způsobeného člověkem. Ostatní skleníkové plyny jsou vypouštěny v daleko nižším množství. To ale neznamená, že nedělají škodu. Zachycují totiž teplo mnohem účinněji, někdy i tisícinásobně. Methan může za 19% globálního oteplování, oxid dusný za 6%.

Globální emise oxidu uhličitého se od roku 1990 zvýšily o téměř 50%. Koncentrace oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného v atmosféře se zvýšily na bezprecedentní úroveň za posledních 800 tisíc let. [2] 

Kde se ty plyny berou?

1) Když spalujeme černé uhlí, ropu nebo zemní plyn, emitujeme oxid uhličitý a oxid dusný.

"Není možné zpomalit oteplování, aniž bychom přestali využívat uhlí." Drew Shindell, Klimatolog, Duke University 

2) Když kácíme lesy - stromy totiž absorbují CO2 a pomáhají nám s jeho odstraňováním z atmosféry.

V posledních padesáti letech bylo vlivem kácení zcela zlikvidováno 17 % amazonského pralesa a další čtvrtina byla částečně poškozena. Nyní podle studie stačí pouhá tři procenta, aby se deštný prales stal nevyléčitelným. [3] 

3) Intenzivní chov hospodářských zvířat - krávy a ovce produkují při trávení velké množství metanu, 33% obdělávané půdy je navíc spotřebováno pro pěstování krmných plodin pro skot.

4) Hnojiva s obsahem dusíku emitují oxid dusný

5) Fluorované plyny způsobují silný skleníkový efekt (až 20 000 silnější než CO2) 

Současná průměrná globální teplota je o 0,85°C vyšší než ke konci 19. století.  

Vědci tvrdí, že pokud se teplota zvýší o více než 2°C v porovnání s teplotou před průmyslovou revolucí, existuje velmi vysoké riziko, že nastanou nebezpečné až katastrofické změny v životním prostředí.

Pařížská dohoda má za úkol omezit oteplování na 1,5°C. Při současném stavu to ale spíše vypadá na 3 až 4 °C, uvádějí vědci. [4]


Zdroje

[1] https://ec.europa.eu/clima/change/causes_cs

[2] https://www.osn.cz/13-klimaticka-opatreni/

[3] https://www.national-geographic.cz/clanky/amazonsky-destny-prales-je-na-pokraji-kolapsu-zjistila-studie-20180225.html

[4] https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2181553-emise-co2-musi-zacit-klesat-od-2020-jinak-jsou-cile-parizske-klimaticke-dohody-v