Nedostatečná recyklace

Lidstvo vyprodukovalo 8,3 miliard metrických tun plastů

To vše začalo až s masovou produkcí plastů, která začala teprve před 60 lety. Většina vyprodukovaných plastů jsou navíc plasty jednorázové.

Plastům trvá 400 let, než se rozloží

To znamená, že kromě 12 %, které byly spáleny ve spalovnách jsou všechny plasty který kdy byly vyrobeny člověkem v nějaké formě stále na planetě.

8 milionů metrických tun plastů skončí v oceánech

To znamená 5 igelitových tašek na každou stopu pobřeží na celém světe. Nejhůře recykluje USA, které je až za Evroupu (30 %) a Čínou (25 %)

Pouze 9 % plastů je recyklováno

Čína přestala importovat 2/3 světového plastového odpadu a dokonce ani vyspělé země nemají správné technologie na ekonomicky efektivní recyklaci. Recyklování odpadů bude v budoucnu jednou z velkých výzev.