Deforestace

Mezi lety 1996 a 2016 zmizelo 1.3 milliónu km2 lesa

Toto čílso odpovídá zhruba velikosti Jižní Afriky. Od doby, kdy lidé začali kácet lesy, bylo vytěženo 46 % stromů.

17 % amazonského deštného pralesa bylo zničeno za 50 let

Během posledních 50 let byla zničena obrovská část amazonských deštných pralesů, z 50% těžbou dřeva a požáry. Ostatních 50 % úbytku je způsobeno zemědělstvím, pastvou hospodářských zvířat a těžbou a vrtáním.

Asi 250 milionů lidí je závislých na příjmu z lesů.

80 % pozemských živočichů a rostlin žije v lesích

Dočasné farmaření ve vykácených oblastech a pěstování palmového oleje nebo težba dřeva jsou hlavními příjmy těchto obyvatel. Na těchto příjmech jsou povětšinou závislí. Většina z nich jsou přitom nejchudší lidé na planetě. 

Odlesňování ohrožuje milióny druhů včetně orangutanů, tygra sumaterského a mnoha druhů ptáků.


Video o odlesňování od National Geographic

Lesy pokrývají přibližně 30% planety, ale odlesňování je ničí v masivním měřítku. Co je to odlesňování? Zjistěte příčiny, důsledky a řešení odlesňování.