Enormní výkyvy počasí


1,8 miliardy lidí bude v roce 2025 bez vody

2/3 světa bude v roce 2025 žít v podmínkách, kdy bude obtížné vodu najít a obstarat. Do roku 2050 je očekávané zvýšení poptávky po vodě o 50%.

60 milionů lidí zasáhlo v roce 2018 extrémní počasí

Nejvíce životů si vyžádali zemětřesení a tsunami, a to celých 10 000. Povodně, sucha a požáry ovlivnili životy více než 57 milionu lidí.

Rok 2018 byl čvrtý nejteplejší v řadě

Extrémní počasí donutilo v roce 2018 k přesunu 2 milióny lidí

Posledních 5 let bylo nejteplejších v lidské historii. Globální teploty v roce 2018 byly o 0,83°C vyšší než průměr mezi lety 1951 a 1980.

K přesunu dochází kvůli přírodním katastrofám jako hurikány, tornáda, vlny tsunami nebo zemětřesením, extrémním suchům a s nimi spojenou dlouhodobou neúrodou nebo požáry.