Znečištění plasty


Plastů v oceánech je 18 miliard tun ročně

To je ekvivalent 15 plastových tašek vyvržených na každý metr pobřeží na světě.

40 % všech plastů je použito jen jednou

Poté jsou plasty vyhozeny na skládku, kde se rozkládají stovky let.


44% všech plastů na planetě bylo vyrobeno od r. 2000

Méně než pětina plastů je recyklována

Skoro polovina plastů, které se nachází na naší planetě byla vyrobena od roku 2000.

Poměr recyklovaných plastů je největší v Evropě a dosahuje 30%. Čína recykluje 25%. USA pouze 9% plastového odpadu.


Stále si myslíte, že plasty nejsou problém? Toto video vás vyvede z omylu.